Folding Shelf

Made to order

ชั้นวางของพับได้ ทำจากไม้ฟางข้าว และไม้จริง คำสั่งซื้อจากผู้ประกอบการชาวออสเตรเลียในประเทศไทย สินค้าชุดนี้ถูกจัดเป็นของ premium ให้กับตัวแทนขายของแบรนด์

ภาพประกอบที่ใช้เป็นของผู้ประกอบการไทยนะคะ

This product is currently out of stock and unavailable.

SKU: N/A Category:

Description

Made to order

 

Folding Shelf with CNC service for signage