ของขวัญจากธรรมชาติชุดที่ 1 The Gift by Nature Set1

650.00฿

ของขวัญจากธรรมชาติ ชุด 1
ในกล่องประกอบด้วย
สมุดบันทึกฟางข้าว ขนาด A6 จำนวน 1 เล่ม
ปกสมุดทำจากฟางข้าว 143.7 กรัม หลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 275.45 กรัม
มีปกใหม่ให้เลือกเพิ่มอีก 5 แบบ

ที่ใส่นามบัตร จำนวน 1 ชิ้น
ทำจากฟางข้าว 65.2 – 69.2 กรัม หลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 125 – 132.7 กรัม

พวงกุญแจ จำนวน 1 ชิ้น
ทำจากฟางข้าว 12.7 – 19.95 กรัม หลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 24.58 – 38.6 กรัม

ขอบคุณที่ช่วยให้โลกไม่ร้อนไม่กว่านี้ ด้วยของขวัญจากธรรมชาติชุดที่ 1 นี้ ช่วยหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาได้ 425.03 – 446.75 กรัม

เลเซอร์โลโก้บริษัท + 20 บาท/ตำแหน่ง

สั่งจำนวน 200 ชุดขึ้นไป เลเซอร์โลโก้ของบริษัทหรือองค์กร ฟรีทั้งชุด

Choose this meaningful gift to your love one or for your pleasant stakeholder. This eco gift set1 is made of Upcycle Carbon Footprint certified material, Rice Straw Board. We can declare you how many GHG avoided for each item.

This New Year Eco Gift Set 1 contains

1 x Notebook A6
made of Rice straw 143.7 g, with GHG Avoid 275.45 g.
New 5 choices of the cover

1 x Namecard Case
made of Rice straw 65.2 – 69.2 g, with GHG Avoid 125 – 132.7 g.

1 x Keychain
made of Rice straw 12.7 – 19.95 g, with GHG Avoid 24.58 – 38.67 g.

Thank you for not heat up our global with the Gift by Nature Set 1 can avoid GHG from not open burning around 425.03 – 446.75 g

Category:

Description

ของขวัญจากธรรมชาติ ชุด 1
ในกล่องประกอบด้วย
สมุดบันทึกฟางข้าว ขนาด A6 จำนวน 1 เล่ม
ปกสมุดทำจากฟางข้าว 143.7 กรัม หลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 275.45 กรัม
มีปกใหม่ให้เลือกเพิ่มอีก 5 แบบ

ที่ใส่นามบัตร จำนวน 1 ชิ้น
ทำจากฟางข้าว 65.2 – 69.2 กรัม หลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 125 – 132.7 กรัม

พวงกุญแจ จำนวน 1 ชิ้น
ทำจากฟางข้าว 12.7 – 19.95 กรัม หลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 24.58 – 38.6 กรัม

ขอบคุณที่ช่วยให้โลกไม่ร้อนไม่กว่านี้ ด้วยของขวัญจากธรรมชาติชุดที่ 1 นี้ ช่วยหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเผาได้ 425.03 – 446.75 กรัม

เลเซอร์โลโก้บริษัท + 20 บาท/ตำแหน่ง

สั่งจำนวน 200 ชุดขึ้นไป เลเซอร์โลโก้ของบริษัทหรือองค์กร ฟรีทั้งชุด

New Year is coming soon

Choose this meaningful gift to your love one or for your pleasant stakeholder. This eco gift set1 is made of Upcycle Carbon Footprint certified material, Rice Straw Board. We can declare you how many GHG avoided for each item. Both the Giver and Receiver will be proud.

This New Year Eco Gift Set 1 contains

1 x Notebook A6
made of Rice straw 143.7 g, with GHG Avoid 275.45 g.
New 5 choices of the cover

1 x Namecard Case
made of Rice straw 65.2 – 69.2 g, with GHG Avoid 125 – 132.7 g.

1 x Keychain
made of Rice straw 12.7 – 19.95 g, with GHG Avoid 24.58 – 38.67 g.

Thank you for not heat up our global with the Gift by Nature Set 1 can avoid GHG from not open burning around 425.03 – 446.75 g