New Year Gift Box for Bangjak

Made to order

กล่องของขวัญสำหรับปีใหม่ 3 ขนาด สำหรับใส่ข้าว organic, กาแฟ organic และกระบอกน้ำร้อน สำหรับ องค์กรมหาชน บางจาก
หลังจากผู้รับหยิบของขวัญออกจากกล่องแล้ว กล่องใบเล็ก จะทำหน้าที่เป็นกล่องทิชชู่ กล่อง 2-3 ช่อง จะทำหน้าที่เป็นชั้นวางของขนาดย่อมแขวนผนังได้

This product is currently out of stock and unavailable.

SKU: N/A Category:

Description

 

Made to order

กล่องของขวัญสำหรับปีใหม่ 3 ขนาด สำหรับใส่ข้าว organic, กาแฟ organic และกระบอกน้ำร้อน สำหรับ องค์กรมหาชน บางจาก
หลังจากผู้รับหยิบของขวัญออกจากกล่องแล้ว กล่องใบเล็ก จะทำหน้าที่เป็นกล่องทิชชู่ กล่อง 2-3 ช่อง จะทำหน้าที่เป็นชั้นวางของขนาดย่อมแขวนผนังได้