ชุดที่รองแก้วในกล่อง 40 ชิ้น Coaster Set40 (customize)

4,000.00฿

Customize

ที่รองแก้วในกล่องบรรจุพร้อมใช้งาน
1 ชุดมี 40 ชิ้น
บรรจุในกล่องเรียบร้อย สวยงามพร้อมใช้
ผลิตภัณฑ์ชุดนี้ทำจากฟางข้าวประมาณ 3,160 กรัม
หลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 5.200 กรัม

ที่รองแก้วผลิตจากไม้ฟางข้าวที่มีใบรับรอง Upcycle Carbon Footprint วัสดุธรรมชาติทนความชื้น
บริการเสริม สำหรับร้านกาแฟ ร้านอาหารที่ต้องการพิมพ์-เลเซอร์โลโก้ลวดลายเฉพาะของตนเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเมล์ piecefullshop@yahoo.com โทร. 093-2595 697

ข้อมูลเชิงสิ่งแวดล้อม สำหรับที่รองแก้ว 1 ชิ้น
ผลิตภัณฑ์นี้ทำจากฟางข้าว 49 กรัม
หลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 94.8 กรัม
ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ 245 ชิ้น เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น

Coaster Box Set40
1 Box contain Rice Straw Coaster x 40 pieces
Our Rice Straw Board is Upcycle Carbon Footprint Certified
For Restaurant and Coffeeshop can have your logo on, just mail your resquest to piecefullshop@yahoo.com

This coster box set 40 made of rice straw 3,160 grams, could avoid GHG around 5,200 gram

Environmental Info

1 pcs of the coaster made of Rice Straw weight 49 gram
GHG Avoided 94.8 grams
245 pieces of this item equivalate to growing 1 big tree

Category:

Description

ที่รองแก้วในกล่องบรรจุพร้อมใช้งาน
1 ชุดมี 40 ชิ้น
บรรจุในกล่องเรียบร้อย สวยงามพร้อมใช้
ผลิตภัณฑ์ชุดนี้ทำจากฟางข้าวประมาณ 3,160 กรัม
หลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 5.200 กรัม

ที่รองแก้วผลิตจากไม้ฟางข้าวที่มีใบรับรอง Upcycle Carbon Footprint วัสดุธรรมชาติทนความชื้น
บริการเสริม สำหรับร้านกาแฟ ร้านอาหารที่ต้องการพิมพ์-เลเซอร์โลโก้ลวดลายเฉพาะของตนเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเมล์ piecefullshop@yahoo.com โทร. 093-2595 697

ข้อมูลเชิงสิ่งแวดล้อม สำหรับที่รองแก้ว 1 ชิ้น
ผลิตภัณฑ์นี้ทำจากฟางข้าว 49 กรัม
หลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 94.8 กรัม
ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ 245 ชิ้น เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น

Coaster Box Set40
1 Box contain Rice Straw Coaster x 40 pieces
Our Rice Straw Board is Upcycle Carbon Footprint Certified
For Restaurant and Coffeeshop can have your logo on, just mail your resquest to piecefullshop@yahoo.com

This coster box set 40 made of rice straw 3,160 grams, could avoid GHG around 5,200 gram

Environmental Info

1 pcs of the coaster made of Rice Straw weight 49 gram
GHG Avoided 94.8 grams
245 pieces of this item equivalate to growing 1 big tree