สมุดโน้ตขดลวด A6 Notebook A6 (Spiral)

220.00฿

สมุดขดลวด A6 11.5×15.5

ข้อมูลเชิงสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์นี้ทำจากฟางข้าว 143.7 กรัม
หลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 275.45 กรัม
ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ 84 ชิ้น เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น

Environmental Info

This item made of Rice Strawweight 143.7 gram
GHG Avoided 275.45 grams
84 pieces of this item equivalate to growing 1 big tree

Category: