พวงกุญแจห่วงทองเหลืองอย่างดี Sq-H3 (Custom)

130.00฿

Key (Sq-H3) ขนาด 5.5×6.5 ซม
พวงกุญแจ
5.5 x 6 ซม.

ข้อมูลเชิงสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์นี้ทำจากฟางข้าว 19.95 กรัม
หลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 38.6 กรัม
ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ 602 ชิ้น เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น

Environmental Info

This item made of Rice Straw weight 19.95 gram
GHG Avoided 38.6 grams
602 pieces of this item equivalate to growing 1 big tree

Made in Thailand #upcyclingricestraw

Category:

Description

Key (Sq-H3) ขนาด 5.5×6.5 ซม
พวงกุญแจ ห่วงทองเหลืองคอม้าอย่างดี
บริษัท องค์กร สามารถเลือกแบบ หรือโลโก้เองได้ (มีค่าบริการเพิ่ม)

ข้อมูลเชิงสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์นี้ทำจากฟางข้าว 19.95 กรัม
หลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 38.6 กรัม
ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ 602 ชิ้น เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น

Environmental Info

This item made of Rice Strawweight 19.95 gram
GHG Avoided 38.6 grams
602 pieces of this item equivalate to growing 1 big tree

Made in Thailand #upcyclingricestraw