กล่องนามบัตร H shape แนวนอน

280.00฿

สำหรับใส่นามบัตร หรือ เครดิตการ์ด การ์ดห้องพัก เป็นต้น
ขนาด 10 x 6.5 ซม.
ผลิตภัณฑ์ทำจากวัสดุที่ได้ใบรับรอง Upcycle Carbon Footprint คือไม้ฟางข้าว
จึงเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นตัวแทนของความสวยและฉลาดอีกด้วย

ข้อมูลเชิงสิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์นี้ทำจากฟางข้าว 69.2 กรัม
หลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 132.7 กรัม
ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ 173 ชิ้น เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น

Namecard Case (H Shape)
for name card, business card and key card and etc.
dimension 10 x 6.5 cm
This item made of upcycling carbon Footprints certified: Rice Straw Board.
It is an alternative product that is beautiful and intelligent choices as well.

Environment info:

This item made of Rice Strawweight 69.2 gram
GHG Avoided 132.7 grams
173 pieces of this item equivalate to growing 1 big tree

#upcyclingricestraw

Category:

Description

 

 

 

 

 

 

สำหรับใส่นามบัตร หรือ เครดิตการ์ด การ์ดห้องพัก เป็นต้น
ขนาด 10 x 6.5 ซม.
ผลิตภัณฑ์ทำจากวัสดุที่ได้ใบรับรอง Upcycle Carbon Footprint คือไม้ฟางข้าว
จึงเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นตัวแทนของความสวยและฉลาดอีกด้วย

ข้อมูลเชิงสิ่งแวดล้ดม
ผลิตภัณฑ์นี้ทำจากฟางข้าว 69.2 กรัม
หลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 132.7กรัม
ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ 173 ชิ้น เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น

Namecard Case (H Shape)
for name card, business card and key card and etc.
dimension 10 x 6.5 cm
This item made of upcycling carbon Footprints certified: Rice Straw Board.
It is an alternative product that is beautiful and intelligent choices as well.

Environment info:

This item made of Rice Strawweight 69.2 gram
GHG Avoided 132.7 grams
173 pieces of this item equivalate to growing 1 big tree

#upcyclingricestraw