Laser|Screen|UV

บริการต่าง ได้แก่
1. บริการแกะสลักไม้ (ฟางข้าว) ด้วยเครื่อง CNC

2. บริกาiงานพิมพ์สีบนวัสดุต่างๆ ได้แก่ งานพิมพ์บนพลาสติก เซรามิค ผ้า หนัง เหล็ก สแตนเลส รวมถึงงานพิมพ์บนไม้ฟางข้าว

3. บริการเลเซอร์

Showing all 1 result