ลด CO2 กับผลิตภัณฑ์จากไม้อัดฟางข้าว

ที่มา ข้อมูลการลด CO2 จากการไม่เผาฟางข้าว (เวบไซต์ www.kokoboard.com) การใช้ผลิตภัณฑ์จากโคโคบอร์ดมีส่วนช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้กว่า 100-180 ตันต่อปี (Piecefull ใช้ไม้อัดฟางข้าวจากโคโคบอร์ดเป็นวัตถุดิบหลัก) จากกำลังการผลิตของโคโคบอร์ด ประเมินได้ว่าต้องใช้ฟางข้าวเป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นไม้อัดฟางข้าวจำนวน 260 ตัน จึงหมายถึงปริมาณฟางข้าวที่รอดพ้นจากการเผาในแต่ละปี ซึ่งแม้จะเป็นปริมาณที่ไม่มากมายนักแต่ก็สามารถบอกได้อย่างภาคภูมิว่า โคโคบอร์ดช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้มากถึง 180 ตันต่อปี  

%d bloggers like this: