เกี่ยวกับเรา

แนวคิดหลัก การส่งมอบความรัก ความอบอุ่นที่สัมผัสได้

ภายใต้แนวคิดว่า มนุษย์เราอยู่ในสภาวะที่มีความสุขมากบ้าง น้อยบ้าง ตามสภาวะการณ์ คละเคล้ากัน แต่เราขอเลือกที่จะมองโลกแบบเชิงบวกมากกว่า โดยชูประเด็น ความรัก ความหวัง ความอบอุ่น ที่มีอยู่มากบ้าง น้อยบ้าง ตามสภาวะการณ์ต่างๆ วนเวียนอยู่รอบตัวเรา ซึ่งเรารู้สึกและสัมผัสได้ แม้จะมองไม่เห็น

Piecefull,

เป็นผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ ของขวัญ ของฝาก ที่ถูกคิดและได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิดข้างต้น โดยทำหน้าที่ส่งมอบความรัก ความหวัง ความสุข ความอบอุ่น แก่ผู้คน รวมถึงผู้รับทุกท่าน ด้วยวัสดุสัญลักษณ์ที่เราผลิตขึ้นเอง ได้แก่ วัสดุจากท้องทุ่ง ซึ่งโคโคบอร์ด เป็นผู้พัฒนาและผลิตขึ้นจากแรงขับเคลื่อนที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตเกษตรกรดีขึ้น ด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหลือทิ้งให้มีคุณค่าสูงสุดแทนการเผาทำลาย โดยที่ Piecefull ทำหน้าที่แปลความจากวัสดุดังกล่าว เป็นผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ และของขวัญของฝากที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุจากท้องทุ่ง หรือแผ่นโคโคบอร์ดจากฟางข้าว เป็นวัสดุที่ได้ใบรับรอง Upcycle Carbon Footprint โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้ว คุณจึงสามารถสบายใจได้ว่าคุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความงามทั้งรูปลักษณ์ และเนื้อหาของทุกชิ้นงาน

เราใส่ใจ และห่วงใยความปลอดภัยคุณมากยิ่งขึ้นด้วยการเลือกใช้สีงานไม้ที่ไม่มีสารระเหย ปลอดภัยต่อท่าน เราคิดและพิจารณาเลือกใช้วัสดุต่างๆโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และระมัดระวังไม่เป็นผู้ก่อมลพิษหรือสร้างภาระให้โลกต้องทำงานเพื่อกำจัดของเสียมากกว่าที่เป็นอยู่ เรามาช่วยกันสร้างบรรยากาศให้โลกนี้น่ารัก และอบอุ่นยิ่งขึ้น กันไหมคะ

ผลิตภัณฑ์จาก Piecefull เหมาะที่ใช้เป็นของขวัญของฝากแก่คนที่คุณรัก เคารพ และห่วงใย ผลิตภัณฑ์เรายังมีความเหมาะสมเป็นของขวัญของฝากที่ส่งเสริมภาพลักษณ์แก่องค์กร ในกิจกรรมหรือโอกาสพิเศษต่างๆ ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจะมาพร้อมข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง และช่วยลดภาวะโลกร้อนได้

ชีวิตธรรมดาที่ใกล้ชิดธรรมชาติ

พื้นฐานความคิดคือ รูปแบบชีวิตแบบไหนที่จะแสดงความรักความห่วงใยต่อธรรมชาติได้
ไม่ว่ากระแสชีวิตจะขยับขึ้นหรือลง
ขอเพียงมีสติรู้ตัวกับปัจจุบันขณะ และรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในธรรมชาติ
เราเรียกการมีชีวิตแบบนี้ว่า ชีวิตธรรมดาใกล้ชิดธรรมชาติ

02-2-hp-organic

ท่องเที่ยวโรงงานสวน (เร็วๆนี้)

โรงงานเราตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ แมกไม้ ในอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ณ ที่แห่งนี้ มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน
แวดล้อมด้วยมวลหมู่วิหคหลากหลายชนิด กองฟางที่อยู่ในโรงงานแทนการถูกเผาในท้องทุ่ง
บรรยากาศ ธรรมชาติอันอบอุ่น ถูกผลิตซ้ำในที่แห่งนี้

Upperview from Drone
Upper view from Drone
Inside Garden Factory
Inside Garden Factory


|

Garden Factory Tour

02-5-garden-factory-%e5%a4%96%e5%81%b4

ชาวนาไทย

เราได้สร้างสรรค์บรรยากาศการร่วมมือกันระหว่างเกษตรกรกับชาวโคโคบอร์ดเพื่อให้เกิดคุณูปการณ์ร่วมกัน
กองฟางที่เราใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตวัสดุถูกขนส่งมาจากเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง และกลายเป็นรายได้เสริมกับเขาในเบื้องต้น
เป้าหมายในอนาคต เราคาดหวังว่าตลาดและความต้องการผลิตภัณฑ์จะมีมากมาย และกระจายไปทั่ว และเป็นปริมาณที่มากพอที่เราเห็นควรว่าจะสอนชุมชน สอนชาวบ้านให้รู้วิธีการผลิตแผ่นไม้จากฟางข้าว หรือวัสดุเหลือใช้ต่างๆ ให้ชุมชนได้เป็นเจ้าของธุรกิจที่มีอนาคต และแปรสภาพจากรายได้เสริมเป็นรายได้หลักนอกฤดูเพาะปลูกได้ ทำงานอยู่ในชุมชน และครอบครัวยังคงอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นต่อไปได้

เราเริ่มต้นจากการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจให้กับชุมชนโดยไม่เปลี่ยนแปลงหรือกระทบวิถีชีวิตเดิมของพวกเขา และความสำเร็จนั้นน่าจะส่งผลให้เกษตรกรเห็นค่าและรู้สึกหวงแหนวัสดุเหลือใช้การเกษตรต่างๆ และเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าเป็นผลพลอยได้ทางการเกษตร ที่สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าใหม่ได้ ที่สร้างรายได้แก่พวกเขาได้

พวกเราชาวโคโคบอร์ด และ Piecefull จะมุ่งมั่นทำหน้าที่เราต่อไป และหวังว่าทุกท่านจะมีส่วนสนับสนุนแนวคิดและความมุ่งมั่นที่จะให้ประเทศเกษตรกรรมนี้ และเกษตรกรในประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดี ปากท้องอิ่ม ครอบครัวอบอุ่นได้ และประชากรไทยรวมถึงประชากรโลก ก็จะร่ำรวยอาหารการกินที่ปลอดภัยต่อไปได้

02-31-hp-about-thailand

02-32-hp-about-farmers-rice

02-33-hp-about-thailand-rice-field02-34-about-us-thailand-rice-straw

%d bloggers like this: