ลด CO2 กับผลิตภัณฑ์จากไม้อัดฟางข้าว

ที่มา ข้อมูลการลด CO2 จากการไม่เผาฟางข้าว (เวบไซต์ www.kokoboard.com)

การใช้folding table compผลิตภัณฑ์จากโคโคบอร์ดมีส่วนช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้กว่า 100-180 ตันต่อปี (Piecefull ใช้ไม้อัดฟางข้าวจากโคโคบอร์ดเป็นวัตถุดิบหลัก)
จากกำลังการผลิตของโคโคบอร์ด ประเมินได้ว่าต้องใช้ฟางข้าวเป็นวัตถุดิบในการผลิตแผ่นไม้อัดฟางข้าวจำนวน 260 ตัน จึงหมายถึงปริมาณฟางข้าวที่รอดพ้นจากการเผาในแต่ละปี ซึ่งแม้จะเป็นปริมาณที่ไม่มากมายนักแต่ก็สามารถบอกได้อย่างภาคภูมิว่า โคโคบอร์ดช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้มากถึง 180 ตันต่อปี

 

 

 

มีบทความจำนวนมากที่ศึกษาถึงpartition comp01ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยขึ้นบนชั้นบรรยากาศอันเนื่องมาจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งสรุบโดยย่อให้ท่าน ทราบโดยง่ายดังนี้ การเผาฟางข้าวปริมาณ 1 ตัน ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศราว 70%, แก๊สมีเธน 0.66% และ nitrous oxide 2.09% ซึ่งส่งผลให้หายใจลำบาก ส่วนต่างๆที่เหลือไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้เนื่องจากมีส่วนผสมของยาฆ่าแมลงปนเปื้อนไปกับโลกใบนี้แล้ว ที่สำคัญ คาร์บอนไดออกไซด์จะยังคงอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นานมากกว่า 50-200 ปี
บทความที่เกี่ยวข้องอีกมากมายจากลิงค์ด้านล่างนี้
งานวิจัยจากเวียดนาม
งานวิจัยจากประเทศไทย
 บทความจากไทย 
บทความวิจัยจากจีน
บทความจากอินเดีย
บทความจากเวียดนาม


%d bloggers like this: